ไปรษณีย์ไทย

ARDUINO

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
16x2 Charactor LCD module / Arduino / HD44780 Controller / Blue Blacklight
Product description 16x2 Charactor LCD module / Arduino / HD44780 Controller / Blue Blacklight ..
90.00บาท
ไม่รวมภาษี: 90.00บาท
ARDUINO  LCD 1602 Board Keypad Shield Blue Backlight
Product description   ARDUINO  LCD 1602 Board Keypad Shield Blue Backlight  ..
250.00บาท
ไม่รวมภาษี: 250.00บาท
ARDUINO / 1 Channel Relay module with Opto-Isolator Industrial Grade
Product description   ARDUINO / 1 Channel Relay module with Opto-Isolator Industrial..
60.00บาท
ไม่รวมภาษี: 60.00บาท
ARDUINO / 2 Channel Relay module with Opto-Isolator Industrial Grade
Product description   ARDUINO / 2 Channel Relay module with Opto-Isolator Industrial Grad..
100.00บาท
ไม่รวมภาษี: 100.00บาท
ARDUINO / 4 Channel Relay module with Opto-Isolator Industrial Grade
Product description   ARDUINO / 4 Channel Relay module with Opto-Isolator Industrial..
180.00บาท
ไม่รวมภาษี: 180.00บาท
ARDUINO / DHT22 / AM2302 Digital Temperature And Humidity Sensor Replace SHT11 SHT15
Product description ARDUINO / DHT22/AM2302 Digital Temperature And Humidity Sensor   ..
150.00บาท
ไม่รวมภาษี: 150.00บาท
ARDUINO / Infrared IR remote control 38kHz
Product description ARDUINO / Infrared IR remote control 38kHz  The cheapest way to remot..
38.00บาท
ไม่รวมภาษี: 38.00บาท
ARDUINO / MB102 Breadboard 830 Points+Power Supply+65 Jumper cable
Product description   ARDUINO / MB102 Breadboard 830 Points+Power Supply+65 Jumper cable ..
190.00บาท
ไม่รวมภาษี: 190.00บาท
ARDUINO / Mifare RC522 Module RFID Reader / Proximity Module
Product description ARDUINO / Mifare RC522 Module RFID Reader / Proximity Module RC522 chip: ..
230.00บาท
ไม่รวมภาษี: 230.00บาท
ARDUINO / Mini Breadboard 400 Points
Product description   ARDUINO / Mini Breadboard 400 Points   1 Terminal Str..
75.00บาท
ไม่รวมภาษี: 75.00บาท
ARDUINO / SY120 Breadboard 700 Points
Product description   ARDUINO / SY120 Breadboard 700 Points The 700 Point Breadboard S..
53.00บาท
ไม่รวมภาษี: 53.00บาท
ARDUINO / US-015 ultrasonic module distance measuring sensor 2-700cm
Product description ARDUINO / US-015 ultrasonic module distance measuring sensor   Wor..
70.00บาท
ไม่รวมภาษี: 70.00บาท
ARDUINO DUE R3 Compatible Board SAM3X8E 32-Bit ARM Cortex-M3+USB cable
Product description ARDUINO DUE R3 Compatible Board SAM3X8E 32-Bit ARM Cortex-M3+USB cable  ..
900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 900.00บาท
ARDUINO ENC28J60 Ethernet LAN Network Module SPI
Product description   ARDUINO ENC28J60 Ethernet LAN Network Module SPI Board size :..
95.00บาท
ไม่รวมภาษี: 95.00บาท
ARDUINO Jumper Wire FeMale to FeMale 2.54mm / 20cm / 40pin
Product description     Cable Lenght :     20cm Pin Header Size ..
50.00บาท
ไม่รวมภาษี: 50.00บาท
ARDUINO Jumper Wire Male to FeMale 2.54mm / 20cm / 40pin
Product description     Cable Lenght :     20cm Pin Header Size ..
55.00บาท
ไม่รวมภาษี: 55.00บาท
ARDUINO Jumper Wire Male to Male 2.54mm / 20cm / 40pin
Product description     Cable Lenght :     20cm Pin Header Size ..
55.00บาท
ไม่รวมภาษี: 55.00บาท
ARDUINO L293D Motor Drive Shield Expansion Board for Arduino Mega / UNO / Duemilanove
Product description ARDUINO L293D Motor Drive Shield Expansion Board for Arduino Mega / UNO / Due..
110.00บาท
ไม่รวมภาษี: 110.00บาท
ARDUINO MEGA2560 3.2 Inch 320 X 480 TFT IPS LCD Display Module
Product description  ARDUINO MEGA2560 3.2 Inch 320 X 480 TFT IPS LCD Display Module  ..
520.00บาท
ไม่รวมภาษี: 520.00บาท
ARDUINO MEGA2560 R3 Compatible Board / ATmega2560-16AU+USB cable
Product description   ARDUINO MEGA2560 R3 Compatible Board / ATmega2560-16AU+USB cable&nb..
390.00บาท
ไม่รวมภาษี: 390.00บาท
ARDUINO SD CARD module 3.3-5V
Product description   ARDUINO SD CARD module 3.3-5V   This SD Card module c..
35.00บาท
ไม่รวมภาษี: 35.00บาท
ARDUINO ULN2003 Stepper Motor 4 Phase Driver+Stepper motor 4 Phase
Product description ARDUINO ULN2003 Stepper Motor 4 Phase Driver+Stepper motor 4 Phase Model:2..
85.00บาท
ไม่รวมภาษี: 85.00บาท
ARDUINO UNO R3 Compatible board / ATmega328P +USB cable
Product description   ARDUINO UNO R3 Compatible board / ATmega328P +USB cable Mic..
290.00บาท
ไม่รวมภาษี: 290.00บาท
ARDUINO UNO R3 Compatible board / ATmega328P CH340G+USB cable
  Product description   ARDUINO UNO R3 Compatible board / ATmega328P CH340G+USB c..
170.00บาท
ไม่รวมภาษี: 170.00บาท
สินค้าล่าสุด Opencart